Sesiune de recrutare Controlor Trafic Aerian Stagiar

4 decembrie 2018

 

Sesiune de recrutare şi selecţie de personal pentru curs de formare CTA stagiar și selecție pentru CITA. R.A.ROMATSA „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian”, de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, organizează o sesiune de recrutare şi selecţie a personalului care va urma un curs de formare în vederea pregătirii pentru obţinerea licenţei de Controlor Trafic Aerian stagiar (CTA) și o selecție pentru Controlor Informare Trafic Aerian stagiar (CITA).

I. ABILITĂŢILE NECESARE PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI DE CONTROLOR TRAFIC AERIAN SUNT URMĂTOARELE:

 • orientare şi vedere în spaţiu foarte bună;
  memorie bună;
  gândire rapidă;
  abilităţi de a lua rapid decizii corecte;
  abilităţi de a îndeplini simultan mai multe sarcini;
  abilitatea de a face calcule matematice mental;
  spirit de lucru în echipă;
  să poată lucra în schimburi (ture zi, de noapte, lucru în perioada sărbătorilor legale, etc.);
  să poată lucra corespunzător în condiţii de stres, să aibă capacitate mare de adaptare la situaţii diverse;
  acuitate vizuală şi auditivă foarte bună.

II. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:

 • vârsta minimă 18 ani;
  absolvenţi cel puţin de studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  cunoştinţe de limba engleză nivel „Upper Intermediate”,
  să nu deţină sau să nu fi deţinut licenţă de controlor de trafic aerian stagiar civil sau licenţă de controlor de trafic aerian civil.
  candidaţii care au mai fost testaţi la R.A. ROMATSA sau de o altă organizaţie cu testul FEAST în ultimele 24 de luni faţă de data prezentului anunţ, vor trebui să îşi dea consimţământul scris pentru folosirea rezultatelor testării la care au fost deja supuşi. Pentru calcularea perioadei de 24 de luni se va lua în considerare data la care a fost testat cu testul FEAST în cadrul organizaţiei, faţă de ultima zi a înscrierii. Data la care a fost testat cu testul FEAST se regăseşte în baza de date a EUROCONTROL.

III. SELECŢIA VA CUPRINDE URMĂTOARELE ETAPE ELIMINATORII:

Proba de limba engleză – Constă în susținerea testului APTIS la British Council.
British Council va coordona planificarea candidaților pe serii și desfășurarea testării pentru proba de limba engleză. Prima serie a probei de limba engleză va avea loc începând cu data 10 decembrie 2018 și vor fi programați candidații înscriși până la acea dată, iar cea de a doua serie începând cu data 10 ianuarie 2019 și vor fi programați restul candidaților. Prezentarea certificatului care să ateste faptul că deținătorul a susținut testul APTIS și a obținut rezultatul B2, C1 sau C2 se va face înainte de probele FEAST și reprezinta o condiție necesară pentru a putea participa la testarea cu testul FEAST.

Costurile aferente probei de limba engleză, 220 de lei, sunt suportate de către fiecare candidat în parte.

Candidații care dețin certificate de competență lingvistică pentru limba engleză Cambridge și/sau IELTS, aflate în termen de valabilitate și care au obținut un rezultat de B2, C1 sau C2 vor include copia certificatului în dosarul de înscriere și nu vor mai susține proba de limbă engleză, fiind considerați admiși în etapa următoare a selecției.
TESTUL EUROCONTROL First European Air Traffic Controller Selection Test (FEAST) este un test de evaluare a abilităţilor/calităţilor native necesare unei persoane pentru a exercita profesia de CTA, nu este test de cunoştinţe. Testul se va desfăşura în concordanţă cu cerinţele şi recomandările stabilite de EUROCONTROL, în calitate de deţinător al testului şi cuprinde 3 faze: FEAST I, FEAST II şi FEAST III – INTERVIU.
Participarea la fiecare fază este condiţionată de îndeplinirea criteriilor minime pentru faza precedentă. Statutul candidatului va fi marcat cu menţiunea „INVITAT pentru FEAST II” sau „INVITAT pentru INTERVIU”, după caz. Fazele FEAST I şi FEAST II se desfăşoară pe calculator, online, în limba engleză, iar FEAST III constă într-un test online, în limba engleză, pe serverul EUROCONTROL și INTERVIUL care se desfăşoară în limba română.

Candidații care au promovat FEAST I, dar nu au fost declarați “Invitat pentru INTERVIU” în urma FEAST II, vor putea opta pentru a fi selectați pentru Controlor Informare Trafic Aerian stagiar (CITA).
Participarea candidaţilor care au mai susţinut testul FEAST in ultimele 24 de luni se face in felul următor:
– în cazul în care rezultatele obţinute nu corespund criteriilor FEAST stabilite pentru sesiunea curentă de selecţie, acestea nu vor putea fi considerate ca fiind acceptabile pentru R.A. ROMATSA, fapt ce va fi adus la cunoştinţa candidatului;

– în cazul in care rezultatele obţinute corespund criteriilor FEAST stabilite pentru sesiunea curentă de selecţie, candidaţii vor fi programați pentru a susține modulele de testare introduse în testul FEAST în perioada scursă de la testarea anterioară, participarea la următoarea probă a sesiunii de selecţie, probă nesusţinută anterior, fiind condiționată de obținerea la aceste module a unor rezultate corespunzătaore criteriilor stabilite pentru selecția curentă;

– candidaţii care au mai fost testaţi în ultimele 24 luni, indiferent de către care organizaţie, care nu îşi vor da acordul pentru folosirea rezultatelor obţinute la această sesiune de preselecţie sau care nu vor informa RA ROMATSA în legătură cu faptul că au fost testaţi în intervalul menţionat, dar care vor fi identificaţi în baza de date a EUROCONTROL, nu vor putea să participe la sesiunea curentă de selecţie.

INTERVIUL – etapă a testului FEAST – vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi „INVITAT pentru INTERVIU” în urma parcurgerii etapei FEAST II. Interviul se va desfăşura în limba română;
VIZITA MEDICALĂ Candidații declarați ADMIS în urma selecției (CTA și CITA) vor efectua vizita medicală în Bucureşti, la Institutul Naţional de Medicina Aeronautică şi Spaţială, în vederea obţinerii certificării medicale clasa 3 de către AACR. Suplimentar faţă de cerinţele PIAC-LCTA în vigoare (certificarea medicală clasa 3) vizita medicală va mai include:
– examen de determinare a substanţelor psihoactive

Vor fi declaraţi ”ADMIS” la vizita medicală candidaţii care vor obţine: “Apt clasa 3” de la AACR si “Negativ” la examenul de determinare a substanţelor psihoactive.

Costurile aferente vizitei medicale sunt suportate de către fiecare candidat în parte.

IV. DOSARUL DE ÎNSCRIERE CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • cerere tip de înscriere – cererea se descarcă de pe site www.romatsa.ro – secţiunea “carieră” – “recrutare CTA ab initio” şi cuprinde declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a deţinut şi nu deţine licenţă de Controlor de trafic aerian stagiar civil sau licenţă de controlor de trafic aerian civil;
  scrisoare de intenţie;
  cazier judiciar fără mențiuni;
  copie carte de identitate;
  curriculum vitae;
  diploma de bacalaureat.

V. ÎNSCRIEREA

Se va efectua prin transmiterea unui e-mail la adresa dosar-cta@romatsa.ro. E-mailul va avea anexat, în format pdf., lizibil, toate documentele obligatorii solicitate la punctul IV din acest anunţ. Dosarul de înscriere se va transmite printr-un singur e-mail pentru fiecare candidat. Candidaţii vor fi anunţaţi prin e-mail dacă dosarul de înscriere este complet/ACCEPTAT sau incomplet/RESPINS. În cazul transmiterii dosarului incomplet, candidaţii vor putea relua procedura de înscriere, prin transmiterea unui nou e-mail cu dosarul complet, până la data limită de înscriere stabilită în anunţ.

La data înscrierii, candidaţii care deţin certificat medical în termen de valabilitate vor transmite prin e-mail, odată cu documentele obligatorii solicitate în anunţ, şi certificatul medical “APT clasa 3”.

Dosarul se va depune până cel mai târziu la data de 10.01.2019 ora 14:00 prin email la adresa de email sus-menționată sau, în cazul imposibilității transmiterii prin e-mail, la sediul RA ROMATSA, situat in soseaua Bucuresti, b-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 10 – Serviciul Resurse Umane, după cum urmează:

LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI – între orele 08:00 – 14:30

VINERI – între orele 08:00 – 13:00

VI. PLANIFICAREA CANDIDAŢILOR PE SERII PENTRU PARTICIPAREA LA TESTAREA CU TESTUL FEAST, INTERVIU SI VIZITA MEDICALĂ VA FI AFIŞATĂ LA SEDIUL R.A. ROMATSA BUCUREȘTI ŞI PE SITE-UL www.romatsa.ro.

TOATE PROBELE SE VOR DESFASURA IN BUCURESTI, DETALIILE URMAND SA FIE COMUNICATE ODATA CU PUBLICAREA PLANIFICARII.

Regulamentul pentru organizarea selecţiei poate fi consultat de candidaţi, la cerere, la sediul RA ROMATSA din b-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 10.

R.A. ROMATSA nu va asigura decontarea cheltuielilor de transport, cazare, test de limbă engleză şi vizită medicală pentru candidaţii care vor participa la selecţie.

Pentru testarea la limba engleză costul este de 220 de lei. Depunerile se pot face in numerar (numai la ghișeele Băncii Transilvania) sau prin transfer bancar (contul CITI Bank).

La Banca Transilvania există un cont colector, candidații care aleg această metodă de plată trebuie să depună numerar la ghișeu, precizând ″pentru examen APTIS ROMATSA″, precum și numele candidatului. În cazul în care se depun banii în contul de la BT, se precizează că este un cont colector, titular British Council și operatorul de la ghișeu este deja instruit să vireze banii într-un cont colector prin CITI BANK.
Dacă efectuați transfer prin ordin de plată sau online prin internet banking, trebuie precizat ″pentru examen APTIS ROMATSA″, precum și numele candidatului. Datele pentru transfer sunt urmatoarele:
Beneficiar: British Council
Deschis la: Citibank Europe plc – Dublin sucursala România (Calea Victoriei, nr. 145, Bucuresti)
Cont: IBAN RO88 CITI 0000 0008 2601 2196 C.U.I. / C.F.: 9000 0000 26598 / 22.02.91

Detalii si pe siteul ROMATSA: http://www.romatsa.ro/ro/node/1330?fbclid=IwAR3W0OClzp2G95-XRqy8TBKa-GKmYMoeg3N-T82MHQ_5jN71QZIQpgAjRJQ 

2 Comentarii

 • Reply Raluca 6 decembrie 2018 at 8:55 pm

  Cv-ul si scrisoarea de intentie in lb română?

 • Reply Irina 11 decembrie 2018 at 11:41 pm

  Buna, Cristina. Daca avem clasa II certificatul medical, presupun ca este acceptat, nu? Ai vreo informatie legata de asta? Iar CV ul si scrisoarea de intentie in limba romana? Multumesc anticipat de raspuns.

 • Comenteaza